BUSINESS COACHING - LEDARSKAP - FÖRSÄLJNING - HÅLLBARHET

5 tips på avsluttekniker som inte ger avslut

Vita pilar i cirkel på grönt blad med text för att illustrera överenskommelse istället för avslut. Överenskommelse i mitten och köp, leverans, utvärdering, samtal om förbättring, och innovation i cirkel runt

Är det ett avslut eller en början du vill ha? Tanken kring avslut kommer ifrån att många tänker att det är slutet på en säljprocess. Ur kundens perspektiv är ju köpet snarare en början. Vill du se saker ur kundens perspektiv eller ur ditt eget? Efter köpet kommer förhoppningsvis en leverans. Ett genomförande. En utvärdering. […]

Samarbete och ledarskap är nyckeln till att “levla”

Cirkulär text och pilar som visar innovation - tillväxt - må bra - kreativitet - vit text på bakgrund av löv med vattendroppe H Plymouth Utveckling

Samarbete för att “levla” handlar om lönsamhet, tillväxt, innovation, kreativitet, meningsfullhet och att vi ska må bra. Samarbete är nyckeln till så mycket. Till att vi som människor mår bra. Till att vi blir kreativare tillsammans än vi är, ensamma på vår kammare. Till att vi kommer på nya idéer och lösningar. Till att vi […]

Vi använder cookies för att kunna ge en optimerad upplevelse av vår hemsida.