BUSINESS COACHING - LEDARSKAP - FÖRSÄLJNING - HÅLLBARHET

Workshops som utvecklar ledarskapet;

Workshops som utvecklar kunskap, inspiration och resultat inom ledarskap. Välj den workshop för att utveckla ledarskapet som passar bäst.

Nedan finns exempel på workshops för att utveckla ledarskapet. Både organisationen och individen kommer att gagnas. Vi arbetar med inre OCH yttre ledarskap.

Growth Mindset

En workshop som startar din och dina medarbetares resa mot ett mindset som gagnar er som individer och företaget. (Uttrycket Growth Mindset myntades av professor Carol Dweck och processen används både på skolor och på en mängd multinationella företag världen över). Läs mer om 

Komplexa problem & IDG Inner Development Goals

Komplexa problem kräver inre och yttre utveckling. IDG Inner Development Goals ger oss en struktur för hur vi arbetar med att utveckla de inre förmågorna. Beroende av hur lång tid vi har i den här workshopen, så kommer vi att arbeta med grundstrukturen för IDG, en av de 5 kvaliteterna, eller alla de 23 förmågorna.

IDG Inner Development Goals är skapat för att stödja arbetet för att nå de Globala Målen 2030 och är relevant för förmågan att lösa alla komplexa utmaningar. (7 % av intäkterna går till att stödja IDG).

Ord som förändrar tanken

En workshop där du först utforskar dina egna tanke/prat-mönster för att sedan lära dig hur du snabbt kan förstå hur andra tänker via hur de uttrycker sig. När du hör och ser mönstren i andras kommunikation kan du matcha eller utmana det. Det ger dig möjlighet till djupare relationer inom allt från sälj till mer personligt. Ingår ofta i Säljcoaching.

Coachning

Workshops som beroende av nivå på deltagarnas kunskap arbetar med kunskap och färdigheter inom coaching så att du kan coacha dig själv, dina kollegor, och andra som skulle ha nytta av att du hjälper de att hjälpa sig själva. Läs mer om

Självledarskap och personlig utveckling

En workshop med fokus på hur du leder dig själv för att må bättre och för att nå de resultat du vill nå. Läs mer under Ledarskap.

Ledarskap (olika nivåer)

Hur ser ledarskapet ut en organisation som inte karakteriseras av hierarki utan snarare av självständighet och medarbetaransvar? Hur gör man för att leda när det inte finns några chefer? Även motivation, feedback, engagemang, coachning och flow får oftast plats här. Under Ledarskap kan du läsa mer om ledande i ”moderna” organisationer.

Kontakta Hanna så hittar vi det som passar er organisation

Ta första steget med ett förutsättningslöst möte

Mejla mig så har du tagit ett första steg mot förändring och utveckling.

Vision med Passion

Våra kunder vill utvecklas så att de själva och deras bolag kan göra skillnad. De vill göra skillnad för sina kunder, för sina medarbetare, för sina samarbets-partners och för det samhälle vi befinner oss i.

Våra kunder arbetar med det som de är bäst på och driver sina bolag för att skapa tillväxt, lönsamhet och innovation samtidigt som de själva mår bra. Våra kunder vill ha mer glitter i ögonen!

Vi använder cookies för att kunna ge en optimerad upplevelse av vår hemsida.