BUSINESS COACHING - LEDARSKAP - FÖRSÄLJNING - HÅLLBARHET
hållbarhet csr hållbar cirkular affärsmodell kickstart illustrerad av glänsande glasjordddglob

Hållbarhet / CSR - ett affärsmässigt perspektiv

Vi hjälper dig att komma igång med hållbarhetsarbetet 

För att attrahera kunder och medarbetare och vara lönsam framöver kommer en medvetenhet och en tydlighet att vara viktig. Hur ni arbetar med de här frågorna kommer att påverka er lönsamhet och tillväxt. Svårt? Nej faktiskt inte. Vi hjälper er att komma igång!

Hållbarhet är så mycket mer än miljö och klimat. Det handlar också om allt från hur människorna mår (sociala rättigheter, anti-korruption, inkludering etc.) till att ditt företag har en hållbar ekonomisk situation så att det kan fortsätta leverera värde för sig själv och sin omgivning – över tid. Det är viktigt hur du tänker, vilket mindset du har när du gör saker, vilka perspektiv du väljer att ta och vilka val du gör avseende affärsmodell, produktutveckling och tjänsteutbud. För många blir hållbarhetsarbetet starten till en digital transformation som ger ökad lönsamhet.

Sedan vi startade 2006 har vi oförtrutet arbetat för att alla våra kunder och samarbetspartners ska leverera hållbarhet på alla nivåer. Det handlar om att lägga ett raster av hållbarhet över allt vi gör. För vissa känns det svårt och man kan bli rädd att det blir komplicerat och kostsamt men allt fler företag inser att för att alls vara relevant så är ett hållbart perspektiv en nödvändighet. 

Kan vara bra att börja med en workshop, exempelvis Passion4Sustainability eller läs mer på Hållbarhet och CSR.

Ta första steget mot hållbar lönsamhet

Hör av dig så börjar vi med att se vad ni redan gör bra!

COACHING

Kraftfullt verktyg för att utveckla ledare och chefer
Läs mer om Coaching för ledare
Vi använder cookies för att kunna ge en optimerad upplevelse av vår hemsida.