BUSINESS COACHING - LEDARSKAP - FÖRSÄLJNING - HÅLLBARHET

Innovation och Digital transformation

Innovation

Innovation har alltid funnit. Det som skiljer sättet att innovera nu från förr är hastigheten. I en starkt föränderlig värld blir det inte realistiskt att bli helt färdig med ett koncept eller produkt och sedan lansera den. Istället arbetar de innovativaste företagen med en iterativ innovationsprocess. Det är t.ex. därför du får många små uppdateringar av dina programvaror istället för en stor mer sällan.

Förbättring i en ständig loop

Kort uttryckt handlar det om att innovera – testa – förbättra i en ständig loop. Och att istället för att färdigutveckla produkten eller konceptet så behöver vi arbeta med det som man kallar MVP (minimal viable product). Vi minimerar risk och vi maximera hastighet.

Vad är Digital transformation? 

Digital transformation är lätt att blanda ihop med digitalisering. Handlar om att inte bara använda oss av digitala verktyg utan att också se hur den expertis vi redan har kan användas för att ytterligare skapa värde för företaget. En spännande innovationsprocess som du inte vill vara utan.

Nyfiken på hur du skulle kunna ha mer fokus på innovation i din verksamhet?

 

Ring, messa eller mejla för att få veta mer:

Mobil: 0727-30 42 42
E-post: hanna@hplymouthutveckling.se

Låt oss prata INNOVATION och DIGITAL TRANSFORMATION

Mejla nu så har du tagit ett första steg mot lönsamma idéer

COACHING

Kraftfullt verktyg för att utveckla ledare och chefer
Läs mer om Coaching för ledare
Vi använder cookies för att kunna ge en optimerad upplevelse av vår hemsida.