BUSINESS COACHING - LEDARSKAP - FÖRSÄLJNING - HÅLLBARHET
Metod för coachning illustrerat av olikfärgade notislappar på vägg

Coaching - vilken metod?

Coaching är inte instruktion, utan ett verktyg med en metod. Professionell coaching utgår från en metod som säkerställer resultat. 

För att få till en förbättring så måste det finnas en metod. Oavsett om det handlar om utveckling av en individ eller en grupp /organisation. Metoden behövs för att skapa den förfining som gör skillnaden för just dig. Vi arbetar med integrativ coaching och NLP.

Det behövs ett sätt att göra saker som säkerställer att resultatet inte är slumpartad utan att det blir så som vi förväntar oss. Som säkerställer att vi använder våra resurser i form av både tid och investeringar på ett klokt och säkert sätt. Och som ger utrymme för oväntade händelser och möjligheter. När ett utvecklingsarbete är igång visar det sig nästan alltid att nya perspektiv kommer i dagen – nya möjligheter!

En viktig ingrediens för att lyckas är att DU vill utvecklas och att den du jobbar med har kunskap, erfarenhet och mod att utmana dig att komma igång. Varje förfining börjar med ett steg i rätt riktning. En aktivitet som resulterar i ett nytt resultat.

Nuläge

När vi startar identifierar vi alltid ett Nuläge. Ibland med hjälp av en mer formell analys – ibland genom en eller flera workshops, samtal eller intervjuer. Det beror på din situation.

Önskat resultat

Vad är riktningen och vad är målet? Ibland finns det mycket konkreta saker som vi vet att vi vill uppnå men oftast är det viktigaste att finna rätt riktning. För när komplexiteten ökar och förändringstakten är hög är det svårt att formulera specifika mål alltför långt bort i tiden. 

Det innebär dock inte att vi inte behöver en riktning – en vision om vart vi är på väg. Om du inte har den klart för dig så hjälper vi dig. För många är riktningen det viktigaste att formulera både vid individuell personlig utveckling och när vi arbetar med företaget. Läs mer om Passion för utveckling

Identifiera resurser

Vilka resurser finns och vilka behövs? Sällan handlar det om resurser i form av kapital – nästan alltid finns de resurser som krävs inom organisationen eller individen.

Identifiera hinder

Är vi på rätt väg och vad ligger i vägen för oss? Vilka svårigheter kan uppkomma som vi vill bemöta?

Aktivitet

Vad behöver göras för att önskad förbättring ska ske?

Uppföljning – kanske allra viktigast!

Utan effektiv och strukturerad uppföljning riskerar de bästa beslut och intentioner att inte genomföras och få avsedd effekt. När jag hjälper dig att följa upp använder jag en variant av Kirkpatricks Utvärderingsmodell som säkerställer att vi vet vad som händer direkt i anslutning till aktiviteten, efter ett par månader och efter en längre tid (6-12 månader). 

Vi undersöker först hur individen ser på det egna lärandet och själva upplevelsen. Lite senare tittar vi på hur vi har kunnat använda det vi lärde oss. Och i slutskedet söker vi efter det ändrade beteende som är det som kommer att ge det önskade resultatet. Vilken metod använder du när du följer upp?

Kontakta mig så berättar jag mer coachning

Integrativ coachnin ledarskapscoach Hanna Plymouth

Tanke – Känsla – Handling

Nästan alla har en preferens där vi mer eller mindre automatiskt startar. Några Känner först och Tänker sedan. Några är nästan enbart i huvudet och Tänker hela tiden. Någon annan går på Handling direkt och kommer till de andra två i en annan ordning.

Var börjar du? Vilken av de tre hittar du mest sällan till?

När vi får insikt i hur vi själva fungerar blir det också lättare att bli nyfiken på vad som skulle hända när vi vigt kan svinga oss mellan alla tre. För det är när vi är grundade i oss själva och våra mönster som vi mår bra.

Tanke 

Att du tänker det som du behöver tänka för att lyckas, kan också betyda “rätt attityd”

Handling 

Att du faktiskt gör något, annorlunda än förra gången

Känsla 

Vad du känner inom dig, det du vill, vågar, önskar.

Nästan alltid tar det ett tag att se till att alla delarna är med på riktigt. Och … Det är då det faktiskt händer!!!

När alla delarna är med kallar vi det Integrativ Coaching – här kan du läsa mer om coachning.


Ta reda på allt du vill veta om coaching

Mejla alla dina frågor om coaching. Vi svarar gärna!

COACHING

Kraftfullt verktyg för att utveckla ledare och chefer
Läs mer om Coaching för ledare
Vi använder cookies för att kunna ge en optimerad upplevelse av vår hemsida.