BUSINESS COACHING - LEDARSKAP - FÖRSÄLJNING - HÅLLBARHET
certifierad styrelseledamot i styrelse advisory board Hanna Plymouth illustrerat av pilar uppåt framåt

Det är i styrelsen / advisory board det startar

När styrelsearbetet / advisory board fungerar som bäst så är det som en energiinjektion för företaget. Tid och utrymme för de långsiktiga perspektiven. Mindre risk att man fastnar i det dagliga. Via styrelsen /advisory board finns det möjligheter att få in annan kompetens än den som redan finns i företaget. Antingen via en extern styrelseledamot eller via exempelvis ett s.k. advisory board.

Business coach Hanna Plymouth är

  • certifierad styrelseledamot – Styrelseakademin
  • styrelseutbildning med Satish Sen, i regi av Grant Thornton  
  • certifierad Hållbarhets / CSR-arbete i styrelsen – Styrelseakademin


Strategiskt fokus i mindre och mellanstora bolag

I mindre företag blir det ofta så att ägarna = styrelsen. Ibland också = ledningsgruppen. Det blir både enkelt och komplicerat på det här sättet. Enkelt för att beslutsvägarna är korta och vi känner varandra väl. Komplicerat för att vi inte riktigt vet vilken ”hatt” vi har på oss.

Vi riskerar att;

  • Blanda ihop både våra olika roller och de olika mötena. Om vi ens har olika möten.
  • Det specifika strategiska styrelseperspektivet riskerar att tappas bort.
  • Ingen ”tvingar” företaget att specificera/konkretisera vad man vill med företaget på lite längre sikt (speciellt viktigt för anställda och blivande rekryteringar).
  • Kompetensen och därmed möjligheten att växa begränsas till de personer man har anställda i företaget.


Växande företag behöver annan kompetens

När ett företag växer behövs det ofta ny kompetens. Ett sätt är förstås att anställa någon med den kompetensen. Ett annat är att komplettera styrelsens kompetens. Antingen i ett advisory board eller genom att ta in en extern styrelseledamot.

Det kan handla om kunskap inom

Ofta behöver man en kompetens under en viss utvecklingsperiod. I din styrelse / advisory board kan du alltid ha rätt kompetens!

Extern styrelseledamot / advisory board

För många företaget är första steget mot nästa resultatnivå att ta in externa ledamöter i sin styrelse. Ibland gör man det för att man känner att det är någon specifik kompetens man saknar. Ibland är det just de externa ögonen och de utmanande frågeställningarna man vill ha för att utveckla sin verksamhet.

Det kan kännas lite ovant, och ibland oroligt, att någon ”utomstående” ska få insikt i ens företags inre värld. Och – det kan ge helt fantastiska resultat och visa sig vara väldigt inspirerande och roligt. Vissa börjar med att låta den nya personen vara adjungerad, eller sätter upp en Advisory board. Båda sätten ger en bra möjlighet att bekanta sig med varandra och hitta formerna för det nya samarbetet.

Vad är ett advisory board?

Ett advisory board har till skillnad från en styrelse inget juridisk ansvar. Det är en grupp av personer som har valts ut för att hjälpa företaget framåt. Det kan handla om specifika tillfälliga frågor som hur man ska ta sig an en ny marknad, och det kan handa om Kontinuerliga frågor som att utveckla sitt ledarskap, sin försäljning, sin digitaliseringer. 

Oavsett syftet med din advisory board så har du en grupp av människor som med all sin exeprtis och erfarenhet kommer att göra allt för att ditt företag ska bli ännu bättre. 


När har företaget nytta av ett advisory board?

En advisory board har inte samma formella ansvar som en styrelse. Och det är ett utmärkt sätt att prova på att arbeta med externa experter och rådgivare – innan men har valt att bilda en formell styrelse. Du kan också komplettera din styrelse med en advisory board under en viss tidsperiod. det kan vara praktiskt för ett specifikt “projekt” såsom bygge av en produktionsanläggning, inträde på en ny internationell marknad eller kanske en börsintroduktion.


Boka direkt 25 min fika för att prata styrelse /advisory board eller mejla mig dina tankar!

Ta första steget med ett förutsättningslöst möte

Mejla mig så har du tagit ett första steg mot förändring och utveckling.

Vision med Passion

Våra kunder vill utvecklas så att de själva och deras bolag kan göra skillnad. De vill göra skillnad för sina kunder, för sina medarbetare, för sina samarbets-partners och för det samhälle vi befinner oss i.

Våra kunder arbetar med det som de är bäst på och driver sina bolag för att skapa tillväxt, lönsamhet och innovation samtidigt som de själva mår bra. Våra kunder vill ha mer glitter i ögonen!

COACHING

Kraftfullt verktyg för att utveckla ledare och chefer
Läs mer om Coaching för ledare
Vi använder cookies för att kunna ge en optimerad upplevelse av vår hemsida.