BUSINESS COACHING - LEDARSKAP - FÖRSÄLJNING - HÅLLBARHET
Mindset och Growth Mindset illustrerat av mossa med tankebubbla

Mindset - Det blir som du tänker...

Vad är ett Growth Mindset och vad kan jag ha för nytta av att utveckla mitt mindset? Det pratas mycket om mindset och många tänker att det är att alltid tänka positivt. Vissa kallar det tankesätt. Andra säger attityd. Oavsett ord tänker vi att det handlar om att kunna välja mindset – att kunna välja vad du fokuserar dina tankar på för att du ska kunna vara flexibel och för att må bra.

Growth Mindset – Träna och utveckla ditt och sätt att tänka

Beroende av vilka tankar du tänker och på vilket sätt, så kommer du att agera olika och därmed få olika resultat. Vi väljer att tänka att hjärnan är dynamisk och att vi kan, precis som med våra andra muskler, träna och utveckla den. Growth Mindset (ett begrepp som är skapat av professor Carol Dweck) handlar om att välja att tro att det är värt att anstränga sig för, roligt att lära sig, att tro att hjärnan utvecklas och att vi kan. När vi jobbar tillsammans får du möjlighet att i ännu högre grad utveckla ett Growth Mindset.

Mindset använder vi hela tiden

Vi arbetar med mindset både indirekt och direkt. I all coachning, både individuell och i grupp, är det en naturlig del av processen. Ofta är arbetet med mindset inbäddat men ibland gör vi specifika övningar som endast har till syfte att vara nyfiken på attityd och mindset. Ibland arbetar vi med mindset mer direkt såsom i Passion för Utveckling där du får göra konkreta mindsetövningar som sträcker dig över tid.
What is your mind set on?

Vill du ha ett statiskt eller dynamiskt mindset?

Hör av dig så pratar vi mindset

COACHING

Kraftfullt verktyg för att utveckla ledare och chefer
Läs mer om Coaching för ledare
Vi använder cookies för att kunna ge en optimerad upplevelse av vår hemsida.