BUSINESS COACHING - LEDARSKAP - FÖRSÄLJNING - HÅLLBARHET
Ledarskapscoachning illustrerat av en cirkel när coachen släpper taget och bistår andra i sin utveckling

Ledarskapscoach och executive coach ger konkreta resultat

Coaching med ledarskapscoach och executive coach ger resultat och energi. Med erfaren ledarskapscoach får du utmaning och ett externt bollplank.

Ledarskapscoaching är för både de formella ledarna och för medarbetare som arbetar självständigt och leder sig själva. Ledarskapscoachning sker på tre utvecklingsplan

  • Affärsmässig utveckling

  • Professionell utveckling

  • Personlig utveckling

Hur väl ledarna i en organisation fungerar påverkar inte bara organisationen och medarbetarna internt utan det märks hela vägen ut hos kunderna och leverantörerna. Därför är utvecklandet av ledarskapet en av de viktigaste, och enklaste, vägarna till framgång för ett företag.

Det finns många sätt att arbeta med att utveckla sitt eget och andras ledarskap. Ni kan exempelvis skapa interna grupper och diskutera, ni kan gå ledarskapskurser och ni kan bli coachade och coacha varandra. Co-coaching i ett bolag är en spännande och förhållandevis enkelt sätt att ständigt utveckla er själva och varandra.

Längre ner på sidan kan du läsa om individuell coachning/ självledarskap, coachning för nya och etablerade ledare och chefer, executive coachning och co-coachning. Klicka på länkarna så kan du också läsa om hur du väljer rätt coach och hur ledarcoachning går till rent praktiskt . Eller hör av dig till Hanna, 0727-30 42 42 eller hanna@hplymouthutveckling.se så förklarar jag snabbt och enkelt allt du undrar.

Ledarskapscoaching och executive coaching behövs alltid. Vi alla har behov av att reflektera och att utmanas i våra tankegångar av någon som har ett utifrånperspektiv. Hur gör du för att ta andra perspektiv? Och vilka andra perspektiv väljer du att ta?

“Rätt” mindset gör att du och de runt dig växer

Alltför ofta slutar ambitionen att bli en bättre ledare med att man anmäler sig till en kurs. Och det är förstås bra att skaffa sig mer kunskap inom ämnet men du behöver också utveckla dina färdigheter och inte minst behöver du träna ditt eget sätt att tänka, ditt mindset. Inte helt lätt att göra själv – lättare med en coach som utmanar dig.

Resultaten kan vara specifika i form av ökad omsättning, eller högre vinst. Eller mer generella i form av olika former av välmående hos medarbetarna som i sin tur leder till innovation, tillväxt och andra resultat.

Utveckling, stöd och inspiration

I en organisation finns det många individer som är viktiga. Dels de formellt utsedda cheferna – dels de informella ledarna. De nya cheferna och de som varit på plats länge. Vi arbetar med att ge alla dessa ledare och nyckelpersoner utveckling, stöd och inspiration. Vissa för att det är dags för nästa utmaning. Andra därför att det är något som inte fungerar just nu.

Fyra olika sätt att arbeta med din utveckling;


1. Individuell coachning /självledarskap /personlig coachning

För dig som vill utvecklas är coaching ett oerhört kraftfullt verktyg oavsett fas i yrkesutövningen. Grundkravet för att nå önskade resultat är att individen är intresserad av att utveckla sig själv; att förfina/förbättra/förändra. Vi fokuserar på det som som är viktigast för dig.

2. Ledarcoachning /ledarskapscoaching /chefscoaching – för dig med personalansvar

Ledarstöd och coachning handlar om att hjälpa individen att hjälpa sig själv. Att finna och kanalisera sina styrkor och att utveckla just det som är viktigast för individen och organisationen. Genom coachning får du både kunskaper och färdigheter i ledarskap.

Att själv bli coachad är för många det bästa sättet att utveckla dina egna färdigheter i coachning. Du får insikt i metoder och verktyg allt eftersom du själv går i den riktning du vill gå.

Med fokus på det personliga ledarskapet skapar vi de förutsättningar som krävs för att du ska utvecklas maximalt i din ledarroll, få balans i livet och öka din egen och dina medarbetares prestationer. Arbetet är praktiskt och målinriktat.

Coaching är bra både när man är helt ny i sin roll och när man varit på plats länge.

Ledarcoachning har ibland som syfte att självständiggöra medarbetarna så att organisationen blir med självstyrande och agil. När vi har miljöer med öppenhet och trygghet, mår människor bra och kan vara kreativa och tar ansvar.

3. Executive coachning

Executive coachning handlar nästan aldrig om stora förändringar. Snarare om att vidga perspektiven, utmanas i sina tankegångar och att få möjlighet att med en extern part reflektera över de frågor man annars riskerar att bli ganska ensam med. Många tycker också att det efter några år på samma position börjar bli lite tråkigt. Tillsamman med en erfaren coach kan du utvecklas ännu mer och ha ännu roligare.

4. Co-coachning

Co-coaching är en benämning som syftar till att vi skapar ett självcoachande system i organisationen. Alla får grundläggande coachningsfärdigheter och sedan sätter vi upp system så att alla coachar någon. Vinsterna är många. Dels får alla möjlighet att bli sedda och lyssnade på, dels få alla öva sig i att coacha. I den grundläggande coachningsutbildningen lär ni er hur ni ställer frågor, hur ni lyssnar, hur ni sorterar, utmanar och återkopplar.

Vi behöver alla utmana oss själva ibland. Kanske inte gå ut på tunn is på mitten av en sjö men varför inte prova lite inne vid strandkanten där det inte är så farligt om du trampar igenom?

Prova på ledarskapscoaching!

30 min kostnadsfri
prova-på-coaching
med erfaren ledarskapscoach

Vision med Passion

Våra kunder vill utvecklas så att de själva och deras bolag kan göra skillnad. De vill göra skillnad för sina kunder, för sina medarbetare, för sina samarbets-partners och för det samhälle vi befinner oss i.

Våra kunder arbetar med det som de är bäst på och driver sina bolag för att skapa tillväxt, lönsamhet och innovation samtidigt som de själva mår bra. Våra kunder vill ha mer glitter i ögonen!

Analys av nuläge

Nedan kommer du att få möjlighet att identifiera ditt eget nuläge. Du kommer att ta ställning till 6 stycken områden. 

Hur viktigt är det för dig?

Vissa av de kommer att vara viktiga för just dig. Vissa kommer att vara mindre viktiga. 

Vi ber dig ange viktighet på en skala 0 – 10 där 0 betyder att området är fullständigt oviktigt för dig och 10 innebär att det är enormt viktigt.

Hur nöjd är du med hur det är just nu?

Du kommer också att vara olika nöjd med hur du upplever de olika områdena just nu.

Nöjdheten anges på en skala från 0 – 10. 0 innebär att du är väldigt missnöjd och 10 innebär att det inte kan bli bättre. 

Nuläge = Handlingsplan … om du vill…

Du kommer att få din nulägesbild mejlad till dig så snart vi har sammanställt den. Kika på den och känn efter vad den säger dig. Prata om den med någon som du gillar. Känn efter vad du är nöjd med och fundera på om det är något du vill ändra. 

Du kan använda analysen som grund till en handlingsplan!

Vi använder cookies för att kunna ge en optimerad upplevelse av vår hemsida.