BUSINESS COACHING - LEDARSKAP - FÖRSÄLJNING - HÅLLBARHET
Ledarskapscoaching ger kunskap i att delegera

Strategiskt arbete… Ledare i ledarskapscoaching pratar om

Strategiskt arbete är en del av det som ledare talar om i ledarskapscoaching. När kommer du till det strategiska arbete? Hinner du?

Sagt av ledare under 15 år av ledarskapscoaching (del 5 av 10)

Här får du veta vad som sagts under 15 år av ledarskapscoaching + några tips! Ledarskapscoaching klargör, utmanar, ger perspektiv och energi.

När kommer du det till det strategiska?

Många ledare jag har träffat genom åren tycker att det strategiska arbetet är roligast. Och viktigast. De har också ofta en känsla av att de inte riktigt hinner med det strategiska arbete – de fastnar i vardagen, i allt som ska göras. De fastnar i det som är här och det som är nu.

Strategiska frågor ligger under rubriken Viktigt – Inte bråttom. Men om du inte tar tag i dem så kommer de att bli väldigt bråttom – och det finns en stor risk att felaktiga beslut fattas och ni får sämre resultat än nödvändigt.

Strategiskt kontra operativt arbete – hur många tror, och önskar att det ska gå till

Det är vanligt att vi har en idealiserad bild av hur det strategiska arbetet ska gå till. Vi ska sitta i lugn och ro och verkligen fokusera. Rita mindmaps och skisser, tänka djupsinniga och långsiktiga tankar, helst i en vacker och kreativ miljö med en kopp kaffe eller te bredvid. 

Och visst är det en underbar känsla att finna just det där lugna och kreativa. Vissa gör det på ett café, andra i sommarstugan, många behöver just en annan plats än den vanliga arbetsplatsen. Var och en behöver hitta sin plats.

Men för många är det ändå inte så enkelt att det är just då som de bästa tankarna kommer. Tankarna vandrar… hittar tillbaka till det operativa som ju pågår.

En del ledare gör ändå så att de bestämmer fredag var 5:e vecka i sommarstugan (och sedan vet jag också flera som trots storstilade beslut inte riktigt kom dit så ofta som de hade tänkt…)

Strategiskt arbete – vad är det egentligen?

Jag tänker att det strategiska arbetet alltid har en längre tidshorisont än det vardagliga operativa. Och att det involverar val – olika alternativa vägar att gå. I många organisationer har ledningsgruppen (ibland tillsammans med styrelsen) ett antal strategidagar per år. Ett bra sätt att dra upp de stora linjerna men ofta inte tillräckligt.

Vilka de strategiska frågorna är varierar också över tid. Dels för att omvärlden förändras, dels för att den egna organisationen och bolaget förändras. Så hur ska man veta vad som ska ligga på bordet just nu? Omvärldsbevakning i kombination med en tydlig riktning är en bra start.

Hur fattar man rätt beslut i en värld som ständigt förändras?

Det enkla svaret är att man behöver en tydlig riktning! Vägen fram till uppsatta Mål ska vara så kort att vi kan ha en handlingsplan / taktisk plan med tydliga aktiviteter, deadlines och vem som ska göra vad.

Och det strategiska ligger längre bort. Det kräver att du och din verksamhet vet i vilken riktning ni vill gå. Vilken vision ni har. Vad ni vill bidra med som är större är den dagliga och vardagliga verksamheten.

Hur strategin ska se ut beror också på vilka ambitioner ni har. Är de tydligt uttalade?

Utifrån den riktningen kan ni fatta strategiska beslut, välja väg, och hitta motivationen och drivkraften för att steg för steg gå framåt.

Strategiskt arbete – på vilka nivåer i en organisation ska det ske?

I en större organisation finns det både grupper och personer som deltar i de stora strategiska besluten. Men även på affärsenheter och i andra mindre delar av stora organisationer finns det större vägval som behöver göras.

Du behöver arbeta med det strategiska kontinuerligt – inte varje dag (för då är det inte strategiskt) men med jämna mellanrum.

Så då är vi tillbaka till frågan hur det ska hinnas när vardagen gör sig ständigt påmind?

4 tips från coachen om när det strategiska ska bli gjort!

(som ju egentligen aldrig ger tips 😊 utan mest bara ställer frågor)

– Tydliggör för dig själv varför det strategiska arbetet är viktigast. Om du själv inte är övertygad om att det strategiska är viktigt så finns det små chanser att du prioriterar det. Vad händer om du inte prioriterar det? Vad blir konsekvensen…

– Se till att du i varje givet ögonblick vet exakt vad det är som du ska göra som ligger i den strategiska arbetslådan. Om du vet exakt vad det är du ska sätta igång med ökar chansen att du hinner komma igång. ”Ställtiden” (den tid det tar att avsluta – tänka om – komma igång med nästa arbetsuppgift) är nämligen oändligt mycket längre för en strategisk uppgift än för de vanliga. (Och även de vanliga har oftast en ställtid på minst 30 min.)

– Det går inte att spara ihop tid! Det enda sättet att få saker gjorda är att börja göra. Kommer något att bli lidande? Kanske… Kommer något att falla mellan stolarna? Förmodligen…

– Se till att ni har en tydlig riktning – vision. De kommer att underlätta för att fatta de strategiska besluten och de blir därmed inte lika svåra och tidskrävande.

Vilka är dina viktigaste strategiska frågeställningar just nu?

Mejla mig dina synpunkter eller boka en digital fika så pratar vi strategi !

Missa inte erbjudanden och blogginlägg

Prova på coaching!

Ett första möte med information + 20 min coaching
Vi använder cookies för att kunna ge en optimerad upplevelse av vår hemsida.