BUSINESS COACHING - LEDARSKAP - FÖRSÄLJNING - HÅLLBARHET
Ledarskapscoaching ger kunskap i att delegera

Ledare i ledarskapscoaching pratar om…

Sagt av ledare under 15 år av ledarskapscoaching (del 3 av 10)

Här får du veta vad som sagts under 15 år av ledarskapscoaching + några tips! Ledarskapscoaching klargör, utmanar, ger perspektiv och energi.

Hur kan jag bli mer effektiv och inte överprestera men fortfarande hålla en hög kvalité?

För många år sedan … arbetade jag med en person som satt i ledningsgruppen. Företaget var inne i ett skede då det var mycket på gång, så de hade ledningsgruppsmöte varje fredag förmiddag. Vår vän gillade att ha koll på läget så det var vederbörande som alltid skrev protokoll under mötet. Och renskrev på eftermiddagen. Ofta tog det nästan hela fredagseftermiddagen. Det blir mycket tid – varje vecka – på ett protokoll som säkert inte nagelfors så väldigt, med tanke på att det kommer ett nytt nästa vecka.

Resultat

Hur det gick? Vår protokollförare insåg efter många coachande frågor och egen eftertanke att det nog inte handlade om att skriva fortare och bli effektivare. Till dels handlade det om att våga välja bort det som inte var viktigt. Insikten att ingen skulle bedöma personen efter kvaliteten på protokollet, att det inte var en akademisk rapport utan att det är ett arbetsverktyg som ska stödja arbetet, gjorde också den egna attityden och den inre konversationen annorlunda. Lång historia kort; Från 3 timmars protokollskrivande till 25 minuter – OCH protokollet blev bättre.

När någon kommer och säger att de vill ”bli mer effektiva och inte överprestera men fortfarande hålla en hög kvalité” så finns det många sätt att bli nyfiken på önskemålet.

Om du själv har jobbat med en coach så tror jag att du redan här kan gissa dig till vilka frågor som kan ställas först;

– Vad betyder effektiv för dig? Är det viktigt?

– Och vad är MER effektiv och varför är det viktigt för dig?

– Vad är hög kvalitet för dig?

Som coach blir jag också nyfiken på när det är som du känner att det finns en risk att din önskade effektivitet går ner, vid vilka tillfällen du överpresterar (och varför), och hur du mäter kvalitet.

Jag var också i exemplet ovan nyfiken på den inre konversationen som handlade om att bli bedömd, om perfektionism, om förväntningar (mestadels egna), om rädslan att misslyckas och hur man vet vad som är lagom. Hur kort kan ett protokoll vara och ändå vara tillräckligt bra?

Så vad är tipset från coachen?

(som ju egentligen aldrig ger tips😊 utan mest bara ställer frågor)

– ta dig gott om tid och reflektera på riktigt kring frågorna ovan. Hade du varit i en coachningssession hade vi gått på djupet på det som är viktigt för dig. Försök att gå på djupet själv genom att ta ditt föregående svar och exempelvis fråga dig själv varför just det är viktigt. (Vissa saker kan vi lösa på en rent praktiskt nivå, men väldigt ofta finns det anledningar till att vi gör, eller inte gör saker, som ligger mycket djupare).

Tack för tipset på ämne “Hur kan jag bli mer effektiv och inte överprestera men fortfarande hålla en hög kvalité?” Gabriella Kovac Gvidi – ett ämne som ofta dyker upp och i väldigt olika form.

OM den här serien……

om vad det pratas om under ledarskapscoaching är menad som inspiration och aningen lite vägledning. Inget samtal är likt det andra och även om problemen ofta är desamma för flera ledare och chefer så är lösningarna väldigt olika. Det beror på både situationen och individen.

Tips från coachen är egentligen inte tillåtet eftersom man i ”ren” coaching låter coacheen hitta sina egna svar. Men i den här serien får du ändå ett och annat tips utifrån 15 år ledarskapscoaching.

Som coach är min uppgift att ställa de frågor som just den personen behöver för att gå i den riktning som just hon eller han vill. Så vill du ha nytta av serien? Prova att se hur frågeställningarna landar i din verklighet!

Och… hör gärna av dig för en digital fika om du har frågor eller synpunkter! / Hanna

Missa inte erbjudanden och blogginlägg

Prova på coaching!

Ett första möte med information + 20 min coaching
Vi använder cookies för att kunna ge en optimerad upplevelse av vår hemsida.