BUSINESS COACHING - LEDARSKAP - FÖRSÄLJNING - HÅLLBARHET
certifierad styrelseledamot i styrelse och CSR/styrelse Hanna Plymouth illustrerat av pilar uppåt framåt

Det är i styrelsen det startar

När styrelsearbetet fungerar som bäst så är det som en energiinjektion för företaget. I styrelsen finns det tid och utrymme att fokusera på de långsiktiga perspektiven, och mindre risk att man fastnar i det dagliga. Via styrelsen finns det också möjligheter att få in annan kompetens än den som redan finns i företaget. Antingen via en extern styrelseledamot eller via exempelvis ett s.k. advisory board.

Hanna Plymouth är

  • certifierad styrelseledamot och också
  • certifierad Hållbarhets / CSR-arbete i styrelsen.

I mindre företag blir det ofta så att ägarna = styrelsen. Ibland också = ledningsgruppen. Det blir både enkelt och komplicerat på det här sättet. Enkelt för att beslutsvägarna är korta och vi känner varandra väl. Komplicerat för att vi inte riktigt vet vilken ”hatt” vi har på oss.

Vi riskerar att;

  • Blanda ihop både våra olika roller och de olika mötena. Om vi ens har olika möten.
  • Det specifika strategiska styrelseperspektivet riskerar att tappas bort.
  • Ingen ”tvingar” företaget att specificera/konkretisera vad man vill med företaget på lite längre sikt (speciellt viktigt för anställda och blivande rekryteringar).
  • Kompetensen och därmed möjligheten att växa begränsas till de personer man har anställda i företaget.

Läs mer om vad du kan göra för att utveckla din styrelse;

  • Växande företag behöver annan kompetens
  • CRS / Hållbarhet – börja i styrelsen
  • Extern styrelseledamot / advisory board

Växande företag behöver annan kompetens

När ett företag växer behövs det ofta ny kompetens. Ett sätt är förstås att anställa någon med den kompetensen. Ett annat är att komplettera styrelsens kompetens. Antingen i ett advisory board eller genom att ta in en extern styrelseledamot.

Det kan handla om kunskap inom

Ofta behöver man en kompetens under en viss utvecklingsperiod. I din styrelse kan du alltid ha rätt kompetens!

Extern styrelseledamot/advisory board

För många företaget är första steget mot nästa resultatnivå att ta in externa ledamöter i sin styrelse. Ibland gör man det för att man känner att det är någon specifik kompetens man saknar. Ibland är det just de externa ögonen och de utmanande frågeställningarna man vill ha för att utveckla sin verksamhet.

Det kan kännas lite ovant, och ibland oroligt, att någon ”utomstående” ska få insikt i ens företags inre värld. Och – det kan ge helt fantastiska resultat och visa sig vara väldigt inspirerande och roligt. Vissa börjar med att låta den nya personen vara adjungerad, eller sätter upp ett Advisory board. Båda sätten ger en bra möjlighet att bekanta sig med varandra och hitta formerna för det nya samarbetet.

Ta första steget med ett förutsättningslöst möte

Mejla mig så har du tagit ett första steg mot förändring och utveckling.

Vision med Passion

Våra kunder vill utvecklas så att de själva och deras bolag kan göra skillnad. De vill göra skillnad för sina kunder, för sina medarbetare, för sina samarbets-partners och för det samhälle vi befinner oss i.

Våra kunder arbetar med det som de är bäst på och driver sina bolag för att skapa tillväxt, lönsamhet och innovation samtidigt som de själva mår bra. Våra kunder vill ha mer glitter i ögonen!

COACHING

Kraftfullt verktyg för att utveckla ledare och chefer
Läs mer om Coaching för ledare
Vi använder cookies för att kunna ge en optimerad upplevelse av vår hemsida.