BUSINESS COACHING - LEDARSKAP - FÖRSÄLJNING - HÅLLBARHET
komplexa problem löser vi tillsammans ledarskapscoach ledarskapscoaching idg inner development goals

Komplexa problem – IDG Inner Development Goals

Komplexa problem kan kanske lösas genom IDG Inner Development Goals?

Låt oss utveckla människor för att utveckla lösningar!

Komplexa problem kan inte lösas med enkla åtgärder. Därför att det inte finns1 självklar lösning och det räcker inte att göra 1 sak i taget. Vi behöver utveckla oss själva och våra organisationer för att klara komplexa utmaningar. Vi vill göra förbättringar på både ett inre och ett yttre plan.

Hur organiserar vi oss för att klara verkligt svåra och komplexa uppgifter?

Det ganska självklara svaret är att vi utvecklar individerna i organisationen. För vi kan aldrig utbilda ett företag, en organisation eller en avdelning. Vi utbildar och utvecklar oss människor.

Vad är det som kan och behöver utvecklas?

  • Kunskap
  • Förmåga
  • Inre mindset /attityd /personlig utveckling…

Ny kunskap kan vi få genom att läsa en bok, gå en kurs eller utbildning eller lära oss av någon annan som kan något vi inte ännu har lärt oss.

Vår förmåga utvecklar vi när vi övar oss på saker som vi har lät oss men som vi inte ännu har blivit experter på – det som inte ännu har internaliserats i oss.

Vårt inre mindset, vår attityd och vår personliga utveckling växer när vi är nyfikna på oss själva och på andra. När vi får nya insikter och tankar. När vi är öppna för andras idéer, när vi lyssnar, när vi vågar vara sårbara, när vi vågar pröva det nya och osäkra, är trygga, och när vi är grundade, mogna, hela människor.

Just do it – eller…???

Det är lätt att göra en ”att-göra-lista” eller som de mest proaktiva personerna – helt enkelt sätta i gång att göra. När det är hyfsat ”enkla” problem som ska lösas brukar det bli bra. Vi får resultat och vi känner oss nöjda.

Det finns också situationer när alla våra aktiviteter inte riktigt räcker till. Ibland för att vi går i aningen fel riktning, och därför inte når ända fram. Ibland för att komplexiteten i uppgiften kräver mycket mer än ett antal aktiviteter.

Vad är skillnaden på ett komplext och ett komplicerat problem?

Svaret på frågan har det skrivits mycket om de senaste åren. Här får du en förenkling;

Exempel på komplexa problem är hur du leder ett företag, hur du uppfostrar ett barn, hur du ska agera i en ständigt föränderlig värld, hur vi löser klimatkrisen, hur vi ska arbeta med hållbarhet samt hur vi ska nå de Globala Målen till 2030.

Komplext                                             Komplicerat

– Vi kan inte gissa hur det blir                                     – Vi har en hyfsad idé om hur det blir

– Ständig förändring – svårt att planera                     – Bra att ha en plan

– Behövs team som tänker tillsammans                     – Funkar fint att dela upp arbetsuppgifterna

Hur löser vi komplexa problem?

Komplexa utmaningar kräver så väldigt mycket mer. Vi måste planera och agera SAMTIDIGT som förutsättningarna hela tiden förändras. Vi har inte längre NUlägen. Vi har NYlägen. Hela tiden.

När vi löser komplexa problem arbetar vi i system som inte har en tydlig struktur. För att det ska fungera behövs grundade, mogna personer som vågar vara sårbara och öppna för nya tankar och insikter. Vi kan kalla det yttre och inre processer. De yttre syns, de inre är avgörande, men syns inte för andra. Men de känns!!! Och de leder till nya världar och nya resultat.

Inre och yttre utveckling – för vi vill och ska få utvecklas!

När jag startade mitt bolag 2006 gjorde jag det under devisen ”Människor och företag vill och ska få utvecklas”. Sedan dess har jag arbetat med att vara en extramotor och coach till många många företag och individer som har utvecklats. Jag är helt övertygad om att för att organisationer ska utvecklas så behöver människorna i dem utvecklas.

IDG – Inner Development Goals

IDG – Inner Development Goals grundades 2020 av Ekskäret Foundation, The New Division and 29k Foundation tillsammans med en grupp av forskare, experter och ledare ledarskapsutveckling och hållbarhet. 

IDGerna består av 5 st förmågor med 23 st underliggande kvaliteter. När jag kom i kontakt med IDG kändes det direkt som att äntligen är det fler som tänker som jag!!! OCH… de har strukturerat det hela på ett mycket bättre sätt än vad jag någonsin hade kunnat göra.

IDG Inner development goals – 5 förmågor

Grundsyftet med IDG är att utveckla oss alla för att klara de globala målen (eftersom det är så tydligt att det inte räcker med att vi gör som vi brukar). Jag tänker att det är exakt samma utveckling som alla bolag som verkar i vår föränderliga värld behöver för att utvecklas, ”levla” och må bra!

Kanske kan vi faktiskt lösa komplexa problem genom IDG – Inner Development Goals!

Nu ta vi oss an de komplexa utmaningarna!

Nyfiken på en workshop?

Läs mer om IDG

Missa inte erbjudanden och blogginlägg

Prova på coaching!

Ett första möte med information + 20 min coaching
Vi använder cookies för att kunna ge en optimerad upplevelse av vår hemsida.