BUSINESS COACHING - LEDARSKAP - FÖRSÄLJNING - HÅLLBARHET
Säljcoach boostar försäljningen illustrerat av fem träd i olika grader av tillväxt

Öka försäljningen

Försäljning är en viktig del av business coaching. Vill du vill ha nya kunder eller utveckla dina befintliga? Eller bättre lönsamhet eller tillväxttakt än den du har nu?

Allt leder till ökad försäljning

Egentligen kommer allt vi arbetar med att förr eller senare resultera i ökad försäljning. När vi exempelvis coachar VD i bolaget så är ju det övergripande syftet att förfina så att i slutändan allt i organisationen blir bättre. Men vi arbetar och specifikt med att förbättra försäljningsresultatet. Det gör vi när vi coachar säljledare och säljare (i grupp och individuellt) och det gör vi när ni arbetar med processen Passion för Utveckling. Läs mer om säljcoachning individuellt och i grupp

Öka lönsamheten

Affärsutveckling för små och medelstora bolag som vill öka sin lönsamhet, tillväxt och innovation. Vi arbetar utifrån entreprenörens passion och ser till att vi formulerar en vision som engagerar och attraherar nya kunder, medarbetare och samarbetspartners. Mycket fokus på strategiska samarbeten och innovation på många plan.

Utveckla steg för steg eller “levla” upp

Vissa är ganska nöjda och vill utveckla sina företag steg för steg. Andra vill ”levla” och ta stora kliv. När du vil nå fler, många fler, med din produkt eller tjänst behöver du bygga bolaget och innovationsprocessen så att det är möjligt. Det handlar om hastighet i utvecklingen och det handlar om att arbeta i en iterativ process. Nyfiken? Hör av dig!

Ta första steget med ett förutsättningslöst möte

Mejla mig så har du tagit ett första steg mot ökad försäljning!

COACHING

Kraftfullt verktyg för att utveckla ledare och chefer
Vi använder cookies för att kunna ge en optimerad upplevelse av vår hemsida.