Människor och företag vill och ska få växa

 

Växande företag behöver annan kompetens

När ett företag växer behövs det ofta ny kompetens. Ett sätt är förstås att anställa någon med den kompetensen. Ett annat är att komplettera styrelsens kompetens. Antingen i ett advisory board eller genom att ta in en extern styrelseledamot.

Det kan handla om kunskap inom

-       B2B eller detaljhandel

-       Varumärke

-       Kommunikation

-       Försäljning/affärsutveckling

-       Immaterialrätt

-       etc

 

Ofta behöver man en kompetens under en viss utvecklingsperiod. I din styrelse kan du alltid ha rätt kompetens!

  

Ring, messa eller mejla så hjälper jag dig att identifiera vilken kompetens ni skulle ha mest nytta av;

0727-30 42 42,

hanna@hplymouthutveckling.se