Människor och företag vill och ska få växa

 

Extern styrelseledamot/advisory board

För många företaget är första steget mot nästa resultatnivå att ta in externa ledamöter i sin styrelse. Ibland gör man det för att man känner att det är någon specifik kompetens man saknar. Ibland är det just de externa ögonen och de utmanande frågeställningarna man vill ha för att utveckla sin verksamhet.  

Det kan kännas lite ovant, och ibland oroligt, att någon ”utomstående” ska få insikt i ens företags inre värld. Och – det kan ge helt fantastiska resultat och visa sig vara väldigt inspirerande och roligt. Vissa börjar med att låta den nya personen vara adjungerad, eller sätter upp ett Advisory board. Båda sätten ger en bra möjlighet att bekanta sig med varandra och hitta formerna för det nya samarbetet.

Hanna är certifierad styrelseledamot och också certifierad i hur man startar och driver ett CSR-arbete i styrelsen.

 

Ring, messa eller mejla!

Tfn 0727 - 30 42 42 

hanna@hplymouthutveckling.se