Människor och företag vill och ska få växa

 

Det är i styrelsen det startar…

 

När styrelsearbetet fungerar som bäst så är det som en energiinjektion för företaget. I styrelsen finns det tid och utrymme att fokusera på de långsiktiga perspektiven, och mindre risk att man fastnar i det dagliga. Via styrelsen finns det också möjligheter att få in annan kompetens än den som redan finns i företaget. Antingen via en extern styrelseledamot eller via exempelvis ett s.k. advisory board.

 

I mindre företag blir det ofta så att ägarna = styrelsen. Ibland också = ledningsgruppen. Det blir både enkelt och komplicerat på det här sättet. Enkelt för att beslutsvägarna är korta och vi känner varandra väl. Komplicerat för att vi inte riktigt vet vilken ”hatt” vi har på oss. Vi riskerar att;

  • Blanda ihop både våra olika roller och de olika mötena. Om vi ens har olika     möten.
  • Det specifika strategiska styrelseperspektivet riskerar att tappas bort.
  • Ingen ”tvingar” företaget att specificera/konkretisera vad man vill med företaget på lite längre sikt (speciellt viktigt för anställda och blivande rekryteringar).
  • Kompetensen och därmed möjligheten att växa begränsas till de personer man har anställda i företaget.

Läs mer om vad du kan göra för att utveckla din styrelse;

Växande företag behöver annan kompetens

CRS / Hållbarhet - börja i styrelsen

Extern styrelseledamot / advisory board 

 

Ring, messa eller mejla för att få veta mer:

0727-30 42 42,

hanna@hplymouthutveckling.se