Människor och företag vill och ska få växa

 


Mogna ledare

Det personliga ledarskapet samt det formella ledarskapet är grunden för en långsiktigt hållbar utveckling av hela företaget samt ett framgångsrikt och hållbart försäljningsresultat. Ledarskapets hela syfte är att gå före - att vara förebild - och att hjälpa medarbetarna att finna motivation i arbetet. I en organisation där var och en gör lite mer än vad som förväntas händer fantastiska saker och skapas resultat på många plan. I vilken typ av organisation vill du själv arbeta?


Mogna ledare vilar tryggt i sig själva och är bland annat bra på att;
- Delegera (inte bara ge bort uppgiften, utan delegera på ett   sådant sätt att de kan känna sig säkra på att de får det önskade resultatet) 
- Ge feedback
- Skapa entusiasm och motivation kring sig
- Är goda föredömen
- Har tid för andra OCH hinner med sitt eget arbete


Ledningsgruppen

Har du varit på något ledningsgruppsmöte som kändes för långt och som inte gav dig någon energi? En effektiv ledningsgrupp levererar resultat på alla nivåer i organisationen. Ledningsgruppen och dess medlemmar är viktiga förebilder för hela organisationen. Så som ledningsgruppen gör - så agerar organisationen. Det är lätt att starta ett arbete mot att bli en effektiv ledningsgrupp som förverkligar visionen! Hör av dig så berättar vi hur!

Ledare och chefer

I en organisation finns det många individer som är viktiga. Dels de formellt utsedda cheferna - dels de informella ledarna. Vi arbetar med att ge alla dessa ledare och nyckelpersoner utveckling, stöd och inspiration. Vissa för att det är dags för nästa utmaning. Andra därför att det är något som inte fungerar just nu.


Med hjälp av coachning samt praktisk och konkret hjälp kring HUR du kan göra så hjälper vi dig att bli ännu bättre på det som är viktigt i din vardag.


Kanske handlar det om att delegera på ett effektivt sätt, att bli bättre på att ge och ta emot feedback eller kanske att prioritera din tid rätt (så att du hinner det viktiga strategiska och kommer hem i tid)? Vi hjälper dig också att öka motivationen i organisationen (så att var och en gör lite mer är du förväntar dig). 

Vet dina medarbetare alltid vad du förväntar dig? 
 Ring, messa eller mejla - ALLA kan bli bättre ledare

0727-30 42 42,

hanna@hplymouthutveckling.se