Människor och företag vill och ska få växa

 

Individuell säljutveckling - att växa som säljare och människa 

(för säljchefer, KAM och andra nyckelsäljare inom B2B)

I en grupp av säljare har man nästan alltid olika bakgrund och olika erfarenheter. Någon har arbetat med försäljning länge, andra är nya. Att då arbeta med säljutveckling i grupp kan ofta ta mycket tid och blir ofta ineffektivt och ganska tråkigt för flertalet i gruppen. Bättre då att var och en får den utmaning, utveckling och coachning som han eller hon behöver för att nå sin mål och trivas med jobbet. Att komplettera med ett par gemensamma säljworkshops säkerställer den gemensamma riktningen och ger en hävstång för hela arbetet.  

 

För dig som är säljare

Vi utgår från just din situation i just din bransch och sätter målen för din utveckling. Det kan handla om att bli bättre på att ställa frågor, bättre på offerter, börja tycka att ”kalla samtal” till kund är roliga, att kommunicera effektivt i sociala medier och via mejl, att helt enkelt att öka resultatet. Vi utgår från de nedan fyra utvecklingsområden och kompletterar med just det som du behöver.

Exempel på upplägg är 6 individuella träffar med ca 1 månads mellanrum (möte eller per telefon – vilket som passar bäst). Mellan träffarna har du möjlighet att ta egen kontakt med din tränare.

När vi jobbar individuellt ingår också att du får de specifika säljkunskaper som du behöver komplettera med. Läs mer under Säljutveckling för grupp

 

Ring, messa eller mejla för att få veta mer:

0727-30 42 42,

hanna@hplymouthutveckling.se