BUSINESS COACHING - LEDARSKAP - FÖRSÄLJNING - HÅLLBARHET

Ledarskapscoaching ger Growth Mindset – Det spelar roll hur du tänker!

Integrativ coachnin ledarskapscoach Hanna Plymouth

Tanke – Känsla – Handling Vi lever i en ständig växelverkan mellan tankar, känslor och handlingar. Några av oss är nästan alltid ”uppe i huvudet” och tänker hela tiden. Medan andra nästan alltid känner först och mest – och sedan funderar. Och sedan har vi de som först går till handling. De gör saker. Ibland […]

Vi använder cookies för att kunna ge en optimerad upplevelse av vår hemsida.