Människor och företag vill och ska få växa

 

Säljutveckling för grupp

Ett program som inte liknar någon vanlig säljkurs och som ger dig konkreta resultat snabbt

Ett program för säljutveckling på 2000-talet för alla som arbetar med försäljning inom B2B och som vill nå ännu bättre resultat. Det kombinerar utveckling av ditt personliga ledarskap med strategiskt, taktiskt och praktiskt säljkunnande. Grundtanken är att all försäljning skall baseras på en jämbördig, hållbar och långsiktig relation med kunden. Tillsammans skall ni utveckla affären och ert samarbete.

Glöm alla gamla säljkurser där kunden ska ”puffas” att säga ja men hjälp av avslutstekniker m.m. Med ett program grundad i modern säljforskning och NLP kommer du och din kund att ”gå hand i hand” och ingen av er kommer att uppleva att du ”säljer”. Ni gör affärer tillsammans.

Försäljning - grupp
Utifrån era behov lägger vi upp en serie av halvdags workshops med det innehåll som gör att ni går i rätt riktning och säkerställer att ni når era mål. Workshoparna är en kombination av ”undervisning” och övningar – samt inte minst viktigt, erfarenhetsutbyte och förfining av redan bra tillvägagångssätt och idéer. Något som alltid finns med är övningar i att ställa effektiva frågor, och att verkligen lyssna på svaren (det är då ni lämnar konkurrenterna bakom er).

Några exempel på innehållet i grupptillfällena:

-      Vad vill du på kort respektive lång sikt, 

-      Boka möten,

-      Genomföra säljmöten på ett professionellt sätt,

-      Tidsplanering och aktiviteter,

-      Coacha din kund till köp – sluta presentera,

-      Sälj så som du själv vill köpa,

-      Förhandla inte bort dina marginaler!

-      Förlora färre affärer – säkerställ att du har bästa erbjudandet.

-      Uppföljning – så att du och din kund är i samklang.

Varje workshops avslutas med att var och en går igenom vad han eller hon ska göra till nästa gång. Och vid nästa tillfälle går vi igenom hur det har gått. Vitsen är att utvecklingen sker i det dagliga arbetet. Därför måste vi också ha tillräckligt lång tid mella workshoparna för att verklig förbättring och övning av färdigheter har haft möjlighet att ske.  

 

För ännu bättre resultat - kombinera med individuell säljutveckling. 

 

 

När vill du att era resultat ska bli bättre?

Hör av dig NU så har du tagit det första steget mot ett bättre resultat. Varför vänta?  (Skulle du vilja att dina säljare väntade med att lyfta luren…)

 

Ring, messa eller mejla för att få veta mer:

0727-30 42 42,

hanna@hplymouthutveckling.se